Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Získajte BONUS Palivo na rok zadarmo k vozidlám Mazda3 a Mazda6

Prebiehajúca kampaň platí pre modelový rok 2017.

1801-palivo-zdarma-nmotor

PODMIENKY AKCIE PALIVO NA ROK ZADARMO

  • Platí na predané a odovzdané vozidlá zaradené do akcie v období od 04/01/2018 do 31/03/2018.
  • Akcia „Palivo na rok zadarmo“ sa vzťahuje len na modely Mazda3 a Mazda6 modelového roka 2017
  • Obsahom akcie je poskytnutie pevne daného príspevku na palivo, určeného Mazdou pri kúpe nového vozidla, na ktoré sa akcia vzťahuje; Výška príspevku je daná fixne a jednotlivo pre každý z modelov a vychádza z priemerného nájazdu vozidiel daného modelu podľa dostupných servisných štatistík Mazda počas jedného kalendárneho roka a z vážených priemerných spotrieb každého z modelov a z ceny palív v dobe prípravy akcie, t.j. k 19/12/2017.

KALKULÁCIA VÝPOČTU PRÍSPEVKU

 

Priemerný nájazd zo systému Mazda ESK SK za 365 dní

Vážený priemer na 100 km predajného mixu SK

Priemerná cena palív podľa auto.sme.sk k 11/12/2017

Priemerný náklad na 1 rok vr. DPH

1. natankovanie vr. DPH

Príspevok na palivo

MAZDA3 16 689 Km 5,22 l 1,23 € 1 072 € 50 € 1 022 €
MAZDA6 21 307 Km 5,72 l 1,23 € 1 494 € 60 € 1 434 €

 1022 €   1434 €

  • Výška príspevku je fixná a jeho výška je pre model Mazda3 1.022 EUR a pre model Mazda6 1.434 EUR.
  • V rámci akcie „Palivo na rok zadarmo“ ďalej zákazník navyše dostane k príspevku prvé tankovanie v hodnote 50€ v prípade modelu Mazda3 a 60 EUR v prípade modelu Mazda6.
  • Všetky uvedené čiastky sú vrátane DPH.
  • Príspevok je poskytnutý výhradne predávajúcim dílerom vozidla a výhradne formou zľavy z kúpnej ceny nového vozidla a hodnoty prvého tankovania pri odovzdaní a je jediným a konečným plnením v rámci danej akcie a platí u všetkých participujúcich dílerov značky Mazda v Slovenskej republike. Zákazník nemá v rámci akcie „Palivo na rok zadarmo“ nárok na akékoľvek iné plnenie od predajcu, výrobcu či importéra a príspevok si nie je možné nárokovať inou formou.

 

 Ford.Nitra
 Mazda.Nitra
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider