Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Finančné služby - poistenie

Okrem financovania vozidla Vám priamo v predajni zabezpečíme poistenie vozidla podľa Vaších predstáv.

HAVARIJNÉ POISTENIE - Kasko

Počas celej doby trvania financovania vozidlo musí byť poistené. Spoločnosť UniCredit Leasing je veľkým zákazníkom slovenských poisťovní, a preto ponúka výrazne výhodné podmienky poistenia.
Havarijné poistenie je platené spolu so splátkou financovania, fixné podmienky poistenia sú garantované počas celej doby trvania financovania.
Môžete si vybrať poistné produkty renomovaných poisťovní ako sú:
UNIQA poisťovňa, a.s.,
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,


POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Počas celej doby trvania financovania vozidlo musí byť poistené. Spoločnosť UniCredit Leasing je veľkým zákazníkom slovenských poisťovní, a preto ponúka výrazne výhodné podmienky poistenia.
Povinné zmluvné poistenie je platené spolu so splátkou financovania, fixné podmienky poistenia sú garantované počas celej doby trvania financovania.
Môžete si vybrať poistné produkty renomovaných poisťovní ako sú:
UNIQA poisťovňa, a.s.,
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.,

 

POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ

Poistenie schopnosti splácať zabezpečí krytie vašich záväzkov voči lízingovej spoločnosti v prípade nasledovných poistných udalostí:

 • Smrť
 • Pracovná neschopnosť (dočasná aj trvalá)
 • Nedobrovoľná nezamestnanosť

V spolupráci s poisťovňami MetLife Amslico poisťovňa, a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. ponúkame klientom nasledovné varianty poistenia:

 • Životné poistenie + pracovná neschopnosť
 • Životné poistenie + pracovná neschopnosť + nedobrovoľná strata zamestnania

 

POISTENIE FINANČNEJ STRATY

GAP vám zabezpečí elimináciu finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vášho vozidla:
Poistenie finančnej straty vám prináša:

 • Rôzne varianty produktov poistnej ochrany na obdobie 36 až 60 mesiacov.
 • V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vám bude v závislosti od vybraného poistného produktu vyplatená strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe vozidla) a všeobecnou cenou v čase poistnej udalosti (plnenie havarijnej poisťovne) do výšky v poistnej zmluve dohodnutých limitov.
 • Možnosť pripoistenia krytia spoluúčasti v prípade totálnej škody vrátane odcudzenia.

Poistenie finančnej straty ponúkame v spolupráci s poisťovňou
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,  QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a UNIQA poisťovňa, a.s.

 

DOPLNKOVÉ POISTENIE

Spolu so splátkami financovania je možné platiť tiež rôzne formy doplnkového poistenia k havarijnému poisteniu:

 • Poistenie čelného skla
 • Úrazové poistenie osôb
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie náhradného vozidla
 • Ďalšie poistné produkty podľa vzájomnej dohody a požiadaviek zákazníka a ponuky jednotlivých poisťovní

 

allianz logo    uniqa-logo    kooperativa-logo 

  qbe-logo    metlife logo

 Ford.Nitra
 Mazda.Nitra
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider